Szpital Pilchowice - nowa strona internetowa, wizualizacja w RWD na smartphonie

Szpital Pilchowice - strona internetowa zaprojektowana dla szpitala na Śląsku, zgodna z RWD oraz WCAG 2.0

Szpital Pilchowice - strona na WordPress dla szpitala ze wsparciem dla WCAG 2.0 dla osób z niepełnosprawnościami

Tabletowy widok strony internetowej szpitala z Pilchowic

Mockup strony internetowej dla szpitala z Pilchowic na Śląsku, wizualizacja strony głównej

Mockup wersji RWD strony dla Szpital Pilchowice

Szpital Pilchowice - mockup strony internetowej dla szpitala

Szpital Pilchowice

Nowoczesna strona internetowa dla szpitala w Pilchowicach

Innowacyjny projekt strony internetowej, która wyłamuje się ze schematu nudnych, nieczytelnych stron, którymi zazwyczaj charakteryzują się szpitale i inne placówki publicznej opieki zdrowotnej. Dzięki podejściu, które na pierwszym miejscu stawia pacjenta, projekt zyskał przyjazną, zachęcającą do kontaktu szatę graficzną oraz nowoczesny układ treści stawiający na eksponowanie nagłówków i użycie dużych apli białej przestrzeni. Struktura informacji została podzielona na cztery główne działy, a zagnieżdżenie podstron zostało ograniczone do 2 poziomów.

Wszystkie te działania składają się na łatwiejszy dostęp do prezentowanych treści, dużo większą przejrzystość informacji i wykreowanie przyjaznego pacjentowi wizerunku nowoczesnej placówki medycznej.