Elżbieta Podolska - trener języka angielskiego / nauczyciel angielskiego - nowa strona internetowaWizualizacja projektu strony internetowej dla Elżbiety Podolskiej - nauka angielskiegoElżbieta Podolska - strona internetowa na tablecie

Elżbieta Podolska - projekt strony pokazany na tablecie

Elżbieta Podolska - nauczyciel angielskiego, kursy językowe, nowa strona internetowa

Wizualizacja strony Elżbieta Podolska na telefonie

Elżbieta Podolska - projekt logo

Elżbieta Podolska - wizualizacja nowego logo na szybie

Elżbieta Podolska - projekt tabliczki ściennej z nowym logo

Elżbieta Podolska - test wiedzy

Elżbieta Podolska

Biznesowa strona internetowa Elżbiety Podolskiej

Projekt osobistej strony internetowej dla Pani Elżbiety zakładał stworzenie mocno spersonalizowanego wizerunku, który stał się podstawą kreowanej identyfikacji wizualnej nowej marki.

Kursy językowe charakteryzują się dużą konkurencją na rynku, dlatego istotnym było przekazanie klientowi informacji o profesjonalnym charakterze firmy, wysokich kompetencjach Pani trener oraz o nowoczesnym podejściu do nauczania.

Cele te zostały zrealizowane w kilku etapach:

  • projekt nowoczesnego, rozpoznawalnego i tematycznego logo
  • opracowanie dynamicznej, widowiskowej strony internetowej, która zdecydowanie odróżnia się od konkurencji, łatwo zapada w pamięć, jest atrakcyjna dla użytkownika i mocno wiąże się z charakterem marki
  • przygotowanie pomocy dydaktycznych w postaci cyfrowych, interaktywnych testów sprawdzających poziom wiedzy uczestników