Portfolio

Akcelerator Technologiczny Gliwice

Wizualizacja strony internetowej Akceleratora

Strona www uruchomiona na telefonie

4-akcelerator_gliwice-www

Strona Akceleratora Gliwice

Strona www dla Akceleratora Technologicznego, Gliwice

Postawione przed nami zadanie wymagało zaprojektowania i stworzenia nowoczesnej strony internetowej dla programu współfinansowania projektów we wczesnych fazach rozwoju prowadzonego przez Akcelerator Technologiczny Gliwice.

Priorytety, które zdefiniowaliśmy na etapie koncepcyjnym, obejmowały przejrzystość, prostotę, ale również interaktywność i zaawansowanie technologiczne. Zdecydowaliśmy się na stworzenie strony typu landing page wzbogacając ją licznymi animacjami i grafikami, które pozwalają na prezentację bardziej rozbudowanych treści w atrakcyjnej, przystępnej formie.

Dla tego klienta wykonaliśmy również drugą stronę internetową poświęconą Modelom Biznesowym.